หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พื้นที่เกิน-200-ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  (1)     2   
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player