หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตร การทำสบู่สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.นวลละออฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายไวนิล และไฟประดับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player